MÚSICAS DE TRAXE

CLIENTE: XUNTA DE GALICIA

FECHA: VERANO 2009

COMISARIADO: SINSALAUDIO

CONCEPTO: Ciclo de conciertos gallegos para el Festival Vai de Camiño.

A visualización do son foi unha das grandes reflexións dende que o home, a finais do século XIX, inventara o rexistro sonoro.
O musicólogo Richard Leppert en The Sight of Sound afirmaba: “Precisamente porque o son musical é abstracto, intanxible e etéreo, a experiencia visual da súa produción é vital”. Durante anos os intentos de
poñer imaxes ao son foron moi variados, pero todos buscaban
levar o rexistro sonoro á experiencia visual da música en vivo, onde o ouvinte se enriquece coa presenza física dos artistas, o escenario, os
instrumentos, etc.

A IDEA:

Recopilando estos conceptos, SINSALaudio crea un ciclo de concertos
denominado Músicas de Traxe no que algúns espazos selecionados en todo o país son vestidos por unha montaxe audiovisual. Esta intervención
estaría dirixida en dous sentidos: a visual, marcada pola dobre
composición das imaxes entre o espazo físico e as proxecións, e a
acústica, que sería aportada polos músicos.

PROGRAMACIÓN:

Trío Vaamonde: 9 de xullo en Guitiriz

Emilio Rúa: 11 de xullo en Palas de Rei

Alóu Irmao: 2 de agosto en Vilagarcía de Arousa

Rosa Cedrón: 10 de agosto en CEE

Victor Aneiros: 13 de agosto en Miño

Uxía:15 de agosto na Pobra do Caramiñal

Fotos